Welkom bij Van't Eind Mediation

Van't Eind Mediation
Home

Familiemediation

 

Ieder mens wordt geboren in een gezinssysteem. Jouw plek in dat systeem bepaald in hoge mate jouw ontwikkeling. Verstoringen in de verhoudingen binnen het gezin raken alle gezinsleden. Breuken, met name die tussen ouders en kinderen, snijden diep. De vreugde en het effect is dan ook groot als daarin het een en ander opgelost kan worden. Ik ervaar dat heel sterk in conflicten tussen bijna volwassen kinderen en hun (alimentatieplichtige) ouder(s).

 

Het oplossen van conflicten in de familie is heel heilzaam. Ook voor die familieleden die niet rechtstreeks bij het conflict betrokken zijn. De ontspanning aan het eind van zo’n traject, de lach, het ervaren van de verbinding. Ik vind het heel betekenisvol als ik daaraan mijn bijdrage mag leveren.
In conflicten rond nalatenschappen speelt het familiesysteem ook een grote rol. De ‘oude’ verhoudingen komen weer naar boven, ook al zijn de betrokken kinderen zelf al opa of oma. Erkenning voor jouw plek in het familiesysteem speelt bij deze mediations een belangrijke rol.

 

(Echt)scheidingsmediation

 

Als er kinderen zijn, staan die voor mij centraal in een scheiding. Er bestaan geen ex-ouders. Ik besteed heel nadrukkelijk aandacht aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen. Dat is lastig als je op het punt staat ex- partners te worden. De belangen van het kind haal ik nadrukkelijk naar voren.

Met behulp van het ouderschapsplan maken de ouders samen de brug waarover de kinderen van het ene naar het andere huis gaan. Mijn doel bij dit soort mediations is: Scheiden als partners, verbinden als ouders! 

 

Ik begeleid jullie met de volledige (echt)scheiding. Dus zowel ouderschapsplan als convenant. In het convenant worden de materiële en financiële aspecten van de scheiding geregeld.

 

Arbeidsmediation

 

Ik heb veel ervaring met situaties, waarin werkgever en werknemer na ziekte van de werknemer ervaren dat terugkeer in de organisatie niet zomaar gerealiseerd kan worden. Vanuit begrip voor beide posities en ervaringswerelden kan ik helpen een verbinding te maken. Zo kan het gesprek tussen werkgever en werknemer over hoe nu verder weer vruchtbaar gevoerd worden.

 


Een mediation verloopt als volgt:

  1. Één van jullie of jullie beiden zoeken contact per telefoon of e-mail.
  2. We plannen een intake-gesprek.
  3. Het intake-gesprek bestaat uit een wederzijdse kennismaking, toelichting op de mediation-overeenkomst en mijn werkwijze.
  4. Een aantal bijeenkomsten met jullie gezamenlijk, eventueel ook een enkele bijeenkomst met ieder afzonderlijk.
  5. Beëindiging, al dan niet met een schriftelijke overeenkomst

VantEindMediation_Prive_Bemiddeling_xl