Welkom bij Van't Eind Mediation

Van't Eind Mediation
Home

Familiemediation

 

Ieder mens wordt geboren in een gezinssysteem. Jouw plek in dat systeem bepaalt in hoge mate jouw ontwikkeling. Verstoringen in de verhoudingen binnen het gezin raken alle gezinsleden. Breuken, met name die tussen ouders en kinderen, snijden diep. De vreugde is groot als de lucht tussen ouders en kinderen opklaart. Ik vind het heel betekenisvol als ik daaraan mijn bijdrage mag leveren.

 

In conflicten rond nalatenschappen speelt het familiesysteem ook een grote rol. De ‘oude’ verhoudingen komen weer naar boven, ook al zijn de betrokken kinderen zelf al opa of oma. Erkenning voor jouw plek in het familiesysteem speelt bij deze mediations een belangrijke rol.

 

(Echt)scheidingsmediation

 

Als er kinderen zijn, staan die voor mij centraal in een scheiding. De belangen van het kind haal ik naar voren. Het doel is scheiden als partners, verbinden als ouders. Er bestaan geen ex-ouders. In de praktijk is dat moeilijk. Als ex-partners ga je ieder je eigen weg, terwijl je als collega-ouders gezamenlijk optreedt. Ik besteed aandacht aan deze beide aspecten omdat jullie zo tot een duurzamer en liefdevoller resultaat komen. Dat is goed voor jullie en voor jullie kinderen.

 

Van ’t Eind Mediation begeleidt jullie met de volledige (echt)scheiding. Dus zowel ouderschapsplan als convenant. In het convenant worden de materiële en financiële aspecten van de scheiding geregeld.

 

Arbeidsmediation

 

Ik heb als mediator veel ervaring met terugkeer na ziekte in arbeidssituaties. Werkgever en werknemer ervaren dat terugkeer in de organisatie na ziekte niet zomaar lukt. Vanuit begrip voor beide posities en ervaringswerelden kan ik helpen een verbinding te maken. Zo kunnen werkgever en werknemer het gesprek over ‘hoe nu verder‘ vruchtbaar voeren.

 


Een mediation verloopt als volgt:

  1. Één van jullie of jullie beiden zoeken contact per telefoon of e-mail.
  2. We plannen een kennismakingsgesprek.
  3. In het kennismakingsgesprek krijgen jullie ook toelichting op de mediation-overeenkomst en op de werkwijze van Van ’t Eind Mediation.
  4. Een aantal bijeenkomsten met jullie gezamenlijk, eventueel ook een enkele bijeenkomst met ieder afzonderlijk.
  5. Beëindiging, al dan niet met een schriftelijke overeenkomst

VantEindMediation_Prive_Bemiddeling_xl